Radek Jaroš daroval hospici 21.000 Kč

Na přednášku Radka Jaroše zavítalo do novoměstského kulturního domu více než 200 návštěvníků. Díky tomu se na vstupném vybralo 32.000 Kč. Radek Jaroš daroval dalších 10.000 Kč a celková suma 42.000 Kč tak bude rovným dílem rozdělena mezi Domácí hospic Vysočina a Centrum Zdislava. Radkovi Jarošovi velice děkujeme!