Pomáhejte s námi

Pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení.

Snažíme se, aby vážně nemocní lidé prožili poslední chvíle svého života v kruhu svých blízkých, v klidu a důstojně.

Pomáhejte s námi splnit jim toto přání. Vážíme si každého daru a děkujeme za vaši důvěru. 

 

JAK MŮŽETE POMOCI

 • Finančním příspěvkem
   

  • Zřízením trvalého platebního příkazu z vašeho konta ve vámi zvolené výši
   Číslo účtu: 336 449 7349/0800, variabilní symbol: 777
  • Přispěním na účet veřejné sbírky: 30015 – 336 449 7349 / 0800 podpoříte projekt „Auto pro hospic“.
   Díky štědrosti spousty lidí se nám v letošním roce podařilo sehnat peníze na jedno nové auto. Protože však máme ještě jeden vůz v havarijním stavu, potřebujeme ho ještě letos vyměnit za nový. Věříme, že s vaší pomocí to dokážeme.
 • Věcným darem nebo službou (např. zakoupením zdravotnické pomůcky atd.)
 • Stát se naším dobrovolníkem pro pravidelnou či jednorázovou spolupráci (dobrovolně s námi můžete spolupracovat jak v přímém kontaktu s klienty sociálních služeb (povídání, společnost), tak při pořádání našich benefičních akcí a jiných akcí pro veřejnost, uvítáme také dobrovolníky z oblasti FR, PR)

Pro sepsání darovací smlouvy a  vystavení potvrzení o přijetí finančního daru nás kontaktuje na info@hospicvysocina.cz.

Předem velmi děkujeme za jakoukoliv vaši pomoc, které si moc vážíme!

Pomáháte společně s námi umožnit stále většímu počtu lidí dožít svůj život důstojně a tam, kde si přejí.