Poděkování

Děkujeme všem našim darům za jejich štědrost.

Bez nich bychom nemohli dělat všechno to, co děláme.

Jejich pomoci si velice vážíme.