Nadace a nadační fondy

Děkujeme nadacím a nadačním fondům za podporu:

Dary ve výši nad 500 000 Kč

Avast

Dary ve výši 100 000 Kč – 500 000 Kč

Dary ve výši 50 000 Kč – 100 000 Kč

Dary do 50 000 Kč