Další poskytované služby

Odlehčovací služby

Umožňují lidem, kteří dlouhodobě pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, zastoupení profesionálem a využití tohoto času k odpočinku, popř. vyřízení osobních záležitostí.

Domácí zdravotní služby

Možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v kompetenci zdravotních sester, v domácím prostředí klienta.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Poradenské služby a doprovázení v zármutku. Tato služba je určena vážně nemocným lidem, jejich blízkým a truchlícím pozůstalým.

Rodinný pokoj na ODN v nemocnici Nové Město na Moravě

Možnost doprovázet svého umírajícího blízkého ve zdravotnickém zařízení. Doprovázející může v pokoji s nemocným bydlet nepřetržitě několik dnů i týdnů. V pokoji je jak moderní zdravotnické vybavení pro paliativní léčbu nemocného, tak potřebné zázemí pro doprovázejícího.

Půjčovna zdravotnických pomůcek