Jihlava

Středisko hospicové péče Jihlava:

Adresa: Žižkova 89, Jihlava
Telefon: 567 210 997

Mgr. Blanka Netolická (vedoucí střediska, sociální pracovnice)
Telefon: 731 604 301, Email: blanka.netolicka@hhv.cz

Nina Jonášová (sociální pracovnice)
Telefon: 731 604 351, E-mail: nina.jonasova@hhv.cz

Dana Verbóková (zdravotní sestra, koordinátorka půjčovny pomůcek)
Telefon: 731 604 354,E-mail: dana.verbokova@hhv.cz

Alena Drštičková (asistence pro hospicovou péči, koordinátorka dobrovolníků)
Telefon: 731 679 934, E-mail: dobrovolnici@hhv.cz

Zdeňka Beránková Juchelková (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 300, E-mail: zdenka.juchelkova@hhv.cz

Iveta Neuwirthová (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 352, E-mail: iveta.neuwirthova@hhv.cz

Mgr. Jana Doležalová (zdravotní sestra, koordinátorka služeb) – v dočasné pracovní neschopnosti