Kontakty

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Kancelář společnosti:

Adresa: Vratislavovo náměstí 115; 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 198; 566 615 196
E-mail: info@hhv.cz
Internetové stránky: http://www.hhv.cz

Petr Hladík (ředitel)
Telefon:  566 615 196, Email: petr.hladik@hhv.cz

Ing. Hana Brnická (fundraiser, finanční manažer)
Telefon: 730 167 543, E-mail: hana.brnicka@hhv.cz

Jana Matulková (administrativa)
Telefon: 732 970 375, E-mail: jana.matulkova@hhv.cz


Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě:

Adresa: Vratislavovo náměstí 115; 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 198; 566 615 196
E-mail: info@hhv.cz

Vojtěch Zikmund (vedoucí střediska, koordinátor Rodinného pokoje  a koordinátor poradny Alej)
Telefon: 739 511 433, E-mail: vojtech.zikmund@hhv.cz

Ing. Bc. Milena Petrová (koordinátorka domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb, sociální pracovnice)
Telefon: 731 679 932, E-mail: milena.petrova@hhv.cz

Alena Palánová (koordinátorka dobrovolníků; asistence pro hospicovou péči)
Telefon: 731 604 353, E-mail: alena.palanova@hhv.cz

Anna Zelená (vrchní sestra)
Telefon: 730 167 546, E-mail: anna.zelena@hhv.cz

Anna Machalová (zdravotní sestra)
Telefon: 605 561 560, E-mail: anna.machalova@hhv.cz

Jaromír Šebek (zdravotní sestra, koordinátor půjčovny zdravot. pomůcek)
Telefon: 731 604 350, E-mail: jaromir.sebek@hhv.cz


Pracoviště Velké Meziříčí

Adresa: Nad Gymnáziem 464, 594 01  Velké Meziříčí
Telefon:
566 615 560

MVDr. Olga Pospíšilová (vedoucí střediska, koordinátorka domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb)
Telefon: 739 507 587, olga.pospisilova@hhv.cz

Mgr. Vlasta Müllerová (sociální pracovnice)
Telefon: 605 233 752 , vlasta.mullerova@hhv.cz

Radmila Jasanská (vrchní sestra)
Telefon: 739 507 584, radmila.jasanska@hhv.cz

Lenka Babáková (zdravotní sestra)
Telefon: 731 513 276, lenka.babakova@hhv.cz

Silvie Mlezivová, DiS. (zdravotní sestra)
Telefon: 739 507 583, silvie.mlezivova@hhv.cz


Středisko hospicové péče Jihlava:

Adresa: Žižkova 89, Jihlava
Telefon: 567 210 997

Mgr. Blanka Netolická (vedoucí střediska, sociální pracovnice)
Telefon: 731 604 301, Email: blanka.netolicka@hhv.cz

Nina Jonášová (sociální pracovnice)
Telefon: 731 604 351, E-mail: nina.jonasova@hhv.cz

Alena Drštičková (asistence pro hospicovou péči, koordinátorka dobrovolníků)
Telefon: 731 679 934, E-mail: dobrovolnici@hhv.cz

Dana Verbóková (vrchní sestra, koordinátorka půjčovny pomůcek)
Telefon: 731 604 354,E-mail: dana.verbokova@hhv.cz

Zdeňka Beránková Juchelková (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 300, E-mail: zdenka.juchelkova@hhv.cz

Iveta Neuwirthová (zdravotní sestra)
Telefon: 731 604 352, E-mail: iveta.neuwirthova@hhv.cz

Mgr. Jana Doležalová (zdravotní sestra, koordinátorka služeb) – v dočasné pracovní neschopnosti